Hợp đồng sửa nhà phố Anh Ngọc

Khi sửa chữa nhà ở, đặc biệt là sửa nhà cũ cấp 4 thì gia chủ nên xem qua và áp dụng một chút yếu tố phong thủy để có thể mang đến may mắn và an lành cho gia chủ

Khi sửa chữa nhà ở, đặc biệt là sửa nhà cũ cấp 4 thì gia chủ nên xem qua và áp dụng một chút yếu tố phong thủy để có thể mang đến may mắn và an lành cho gia chủ. Đôi khi phong thủy được coi là sự mê tín của người Trung Quốc, nhưng nếu chúng ta tin tưởng và áp dụng một cách hợp lý và khoa học thì rõ ràng đây là một điều hoàn toàn tốt. Trong sửa chữa nhà ở, chúng ta thường có những điều kiêng kỵ mà nếu như biết cách hóa giải sẽ khiến cho ngôi nhà của chúng ta không chỉ là một nơi ở ấm cúng mà còn có thể mang đến may mắn và tài lộc. Hãy cùng xem qua một số điều kỵ trong sửa nhà và tìm hiểu cách hóa giải nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***-------
HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở
(Số ……./HĐ)
- Căn cứ Luật Dân sự số ………… ngày ………… của QH nước CHXHCNVN;


Hôm nay, Hồ Chí Minh ngày......................... tháng.......... năm...................
Các bên trong hợp đồng gồm:

Bên A: Bên chủ nhà
Đại diện bởi ông (bà):.......................................................................................................................
Ngày sinh: ........................................................................................................................................
Địa chỉ thường trú:...........................................................................................................................
CMND số :........................ do CA................................... cấp ngày...................................................


Bên B: Bên nhận khoán
Đại diện cho nhóm thợ là ông (bà):..................................................................................................
Ngày sinh: ........................................................................................................................................
Địa chỉ thường trú:...........................................................................................................................
CMND số :........................ do CA................................... cấp ngày...................................................
Hai bên thỏa thuận xác lập Hợp đồng sửa chữa nhà ở với nội dung và các điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung công việc đặt khoán
.......... Bên A khoán cho bên B những phần việc sửa chữa căn nhà số............................ đường............
.......... phường (xã)............................................. quận (huyện)........................................ với yêu cầu cụ thể
sau:
1. Nền móng phải đảm bảo (theo bản vẽ bổ sung hoặc mô tả chi tiết)
- ........................................................................................................................................................
2. Về khối xây yêu cầu
- .......................................................................................................................................................
3. Về vách nhà phải đảm bảo:
- Tô bằng vữa (xi măng, cát mịn) mác.............................................................................................
- Phía bên trong nhà sơn lót một lớp sơn nước hiệu.........................................................................
- Phía ngoài phải bảo đảm một lớp hồ dầu.
- ........................................................................................................................................................


4. Phần lầu 1, lầu 2 đảm bảo
(Nếu có phải miêu tả tỉ mỉ)
5. Về trần nhà, mái nhà
- Mái nhà (yêu cầu sửa mới hoặc thay thế vật liệu cũ như thế nào…)
- Trần nhà: Đóng laphong bằng ván ép sau đó dán lớp giấy nền loại..............................................
- ........................................................................................................................................................
6. Yêu cầu về cửa chính, cửa sổ, cổng ra vào, cổng hậu.
- ........................................................................................................................................................
7. Nhà bếp và công trình vệ sinh, nhà tắm.
- ........................................................................................................................................................
8. Các yêu cầu khác (nếu có)
- ........................................................................................................................................................
Điều 2: Định mức tiêu hao nguyên vật liệu và tiền vốn (dự toán):
Trong trường hợp sửa chữa lớn, có nhiều hạng mục công trình, tiêu hao vật tư nhiều thì ta lập
bảng dự toán chi tiết riêng (đính kèm).
1. Nguyên vật liệu chủ yếu do bên A cung ứng gồm:
- ........................................................................................................................................................
2. Nguyên vật liệu do bên B cung ứng gồm:
- ........................................................................................................................................................
Điều 3: Trách nhiệm của bên chủ nhà (Bên A)
1. Cung ứng đầy đủ các điều kiện vật chất, nguyên vật liệu, giấy tờ pháp lý, bản vẽ bổ sung, thiết
kế cũ................................................................. cho bên B theo đúng với thỏa thuận.
2. Chuẩn bị chổ ở cho................ người thợ của bên B trong suốt thời gian sửa chữa, giúp bên B
trong việc đăng ký tạm trú theo đúng quy định của pháp luật.
3. Chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các thủ tục pháp lý trong sửa chữa,
xây dựng. Phải chịu trách nhiệm bồi thường hợp đồng cho bên nhận khoán khi bị chính quyền địa phương
đình chỉ công việc.


Điều 4: Trách nhiệm của bên nhận khoán (Bên B)

1. Tự tổ chức mọi công việc sau khi đã nhận khoán, bảo đảm thời hạn khoán, chất lượng và mỹ
thuật xây dựng, sửa chữa nhà theo yêu cầu cụ thể của chủ nhà.


2. Có trách nhiệm bảo quản vật tư , thiết bị, nêu cao tinh thần tiết kiệm nguyên vật liệu. Mọi hư
hỏng, mất mát xảy ra bên nhận khoán chịu trách nhiệm.


3. Khi chưa bàn giao kết quả công việc cho chủ nhà, bên nhận khoán phải chịu mọi rủi ro ngẫu
nhiên xảy ra (trừ trường hợp bất khả kháng như động đất, bão lụt…).


4. Sửa chữa kịp thời những sai sót khi chủ nhà phát hiện mà không được tính tiền công.


Điều 5: Thời hạn hợp đồng và cách thức thanh toán

1. Thời gian sửa chữa căn nhà dự kiến trong vòng................................... ngày kể từ ngày tháng
............. năm............ đến ngày........ tháng................. năm..............


2. Bên chủ nhà sẽ thanh toán tiền cho bên B chia ra làm 3 đợt sau:
- Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng, thanh toán ứng trước khoảng.................. % tổng dự toán.
- Đợt 2: Sau khi hoàn thành................. % khối lượng công việc sẽ thanh toán..................... %
giá trị (kể cả phần nguyên vật kiệu và tiền công).
- Đợt cuối: Sau khi nhận bàn giao và quyết toán công thợ.


Điều 6: Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã giao kết. Khi có tranh chấp sẽ cùng nhau bàn
bạc giải quyết trên cơ sở có lý, có tình.
Hợp đồng này được lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

 

Bên nhận khoán                                                 Bên chủ nhà
(Ký tên)                                                                (Ký tên)

 

CÁC bài viết liên quan

thi công biệt thự Xem nhiều mẫu thiết kế biệt thự đẹp, Kiến trúc thiết kế biệt thự