Hợp đồng sửa nhà Chị Tuyết

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng mới công trình nhà ở - Công ty HADT cung cấp mẫu hợp đồng thi công xây dựng mới công trình nhà ở để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp để dược tư vấn, hỗ trợ:

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng mới công trình nhà ở - Công ty HADT cung cấp mẫu hợp đồng thi công xây dựng mới công trình nhà ở để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp để dược tư vấn, hỗ trợ:

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

 

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở

 

Hôm nay ngày …. tháng … năm ….………………………………………………................

 

Tại địa điểm: …………………………………………………………………………………...

 

Bên chủ nhà: Đại diện là Ông (bà): …………………………………………………………

 

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………….

 

Chứng minh nhân dân số: …………………………... cấp ngày ………………………….

 

Tại: ……………………………………………………………………………………………...

 

Bên nhận khoán: Đại diện cho nhóm thợ là Ông (bà): …………………………………...

 

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………

 

Chứng minh nhân dân số: ……………………….cấp ngày ……………. tại …………….

 

Hai bên lập thỏa thuận lập hợp đồng sửa chữa nhà với nội dung cụ thể sau đây:

 

Điều 1Nội dung công việc đặt khoán

 

Bên chủ nhà đặt khoán cho bên thợ những công việc sửa chữa căn nhà số ……....

 

………………………………………………………………………………………………….

 

theo hồ sơ được chính quyền cho phép (nếu có) bảo đảm các yêu cầu sau:

 

1.  Nền móng phải bảo đảm:

……………………………………………………………………………………………….....

 

2.  Vách nhà phải bảo đảm:

……………………………………………………………………………………………….....

 

3.  Địa điểm và quy cách phần bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh phải bảo đảm:

……………………………………………………………………………………………….....

 

4.  Yêu cầu về các lầu nhà (nếu có):

………………………………………………………………………………………………......

 

5.  Yêu cầu về trần nhà, mái nhà:

……………………………………………………………………………………………….....

 

6.  Yêu cầu về cổng, cửa chính nhà, cửa hậu nhà:

……………………………………………………………………………………………….....

 

7.  Yêu cầu về quét vôi, quét sơn:

……………………………………………………………………………………………….....

 

8.  Các yêu cầu đặc biệt khác cho căn nhà:

……………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………....

 

Điều 2. Nguyên vật liệu và tiền vốn ứng trước.

 

1.  Phần nguyên vật liệu chủ nhà cung ứng gồm:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

2.  Phần nguyên vật liệu bên thợ cung ứng gồm:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

3.  Chủ nhà ứng trước số tiền mua nguyên vật liệu là ……………………… đồng.

 

4.  Các bên phải chịu mọi trách nhiệm về chất lượng, số lượng và mọi hậu quả do nguyên vật liệi mình cung ứng.

 

Điều 3. Trách nhiệm của bên nhận khoán

 

1.  Tự tổ chức mọi công việc sau khi đã nhận khoán, bảo đảm thời hạn khoán, chất lượng và kỹ thuật xây dựng, sửa chữa nhà theo yêu cầu cụ thể của chủ nhà.

 

2.  Bảo quản và sử dụng tiết kiệm các nguyên vật liệu trong thời gian làm việc. Hư hỏng phương tiện hoặc mất mát nguyên vật liệu bên nhận khoán phải chịu trách nhiệm (nếu chủ nhà ở tại chổ và nhận trách nhiệm bảo quản nguyên vật liệu, công cụ lao động ngoài giờ làm việc thì mất mát vào thời gian nào trách nhiệm thuộc bên đó).

 

3.  Khi kết quả công việc chưa bàn giao cho chủ nhà thì bên thợ phải chịu mọi rủi ro tự nhiên xảy ra (trừ trường hợp do các sự biến khách quan như mưa, bão, lụt …)

 

4.  Phải sửa chữa kịp thời những sai sót khi chủ nhà phát hiện mà không được tính thêm tiền công.

 

Điều 4. Trách nhiệm của chủ nhà đặt khoán

 

1.  Cung ứng đầy đủ các điều kiện vật chất, nguyên vật liệu, giấy tờ pháp lý, tài liệu, họa đồ …. Cho bên nhận khoán đúng với thỏa thuận.

 

2.  Chuẩn bị chổ ở cho ………. Người bên thợ, lo ăn ngày ……. Bữa cơm cho ….. người thợ (nếu bên thợ có yêu cầu).

 

3.  Bên đặt khoán phải chịu trách nhiệm trước chính quyền khi kiểm tra các thủ tục pháp lý về xây dựng, sửa chữa phải bồi thườn hợp đồng cho bên nhận khoán khi bị chính quyền đình chỉ công việc.

 

Điều 5. Thời hạn hợp đồng và cách thức thanh toán.

 

Thời gian sửa chữa căn nhà dự kiến hoàn thành trong thời gian không quá ……. Ngày (hoặc tháng).

 

Bên đặt khoán sẽ thanh toán trên cơ sở tiến độ việc.

 

-          Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng ……… % giá trị tổng công thợ.

 

-          Đợt 2: Sau khi hoàn thành ……….% căn nhà sẽ thanh toán ………. % giá trị ……. Tổng công thợ.

 

-          Đợt cuối sau khi nhận bàn giao toàn bộ việc khoán vá quyết toán công nợ.

 

Điều 6. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ và tận tâm các nghĩa vụ hợp đồng đã xác lập. Khi có tranh chấp sẽ cùng bàn bạc thương lượng giải quyết.

 

Hợp đồng được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

 

        ĐẠI DIỆN BÊN ĐẶT KHOÁN                             ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN KHOÁN

                       (Ký tên)                                                                          (Ký tên)

 

Mẫu Hợp đồng sửa chữa nhà trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập Hợp đồng sửa chữa nhà.

CÁC bài viết liên quan

thi công biệt thự Xem nhiều mẫu thiết kế biệt thự đẹp, Kiến trúc thiết kế biệt thự